fer un clic per obrir

...............................................
...............................................